Pages

Saturday, 25 December 2010

கடல் எவ்வாறு இரண்டாக பிளந்தது விஞ்​ஞான ஆய்வு


அல்லாஹ்வின் தூதர் மூஸா கடலை இரண்டாக பிளந்தார் என்று அல் குர்ஆன் மற்றும் பைபிள் குறிபிடுகின்றது இந்த நிகழ்வை விஞ்​ஞான பூர்வமாக அளவீடுகளை கொண்டு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட விஞ்​ஞான ஆய்வு நிறுவனமான National Center for Atmospheric Research -NCAR மற்றும் அமெரிக்க பல்கலை கழகமான the University of Colorado ஆகியன இந்த சம்பவம் விஞ்​ஞான பூர்வமா சாத்தியமானது என்று தெரிவித்துள்ளது இவற்றை கம்ப்யூட்டர் கிராபிக் மூலம் விளக்கியுள்ளனர்.
 
இதில் இவர்கள் 12 மணித்தியாலங்கள் 63 மைல்கள் வேகத்தில் வீசும் காற்று இரண்டு மீட்டர் ஆழமுள்ள தண்ணீரை புறம் தள்ளகூடியது என்றும்  நான்கு மணித்தியாலங்களுக்கு பாதையையும் ஏற்படுத்தும் என்பதை காட்டுகின்றனர் இந்த ஆய்வுக்கு மாற்று கருத்துகள் இன்னும் வெளிவரவில்லை.
 
மேலும், இஸ்ராயீலின் சந்ததியினரை நாம் கடலைக் கடக்க வைத்தோம்; அப்போது, ஃபிர்அவ்னும், அவனுடைய படைகளும், (அளவு கடந்து) கொடுமையும், பகைமையும் கொண்டு அவர்களைப் பின் தொடர்ந்தார்கள்; (அவனை மூழ்கடிக்க வேண்டிய நேரம் நெருங்கி) அவன் மூழ்க ஆரம்பித்ததும் அவன்; இஸ்ராயீலின் சந்ததியினர் எந்த நாயன் மீது ஈமான் கொண்டுள்ளார்களோ, அவனைத் தவிர வேறு இறைவன் இல்லையென்று நானும் ஈமான் கொள்கிறேன்; இன்னும் நான் அவனுக்கே முற்றும் வழிபடுபவர்களில் (முஸ்லிம்களில்) ஒருவனாக இருக்கின்றேன்” என்று கூறினான்.
 
இந்த நேரத்தில் தானா? சற்று முன்வரை திடனாக நீ மாறு செய்துகொண்டிருந்தாய். இன்னும் குழப்பம் செய்பவர்களில் ஒருவனாகவும் இருந்தாய். எனினும் உனக்குப் பின்னுள்ளவர்களுக்கு அத்தாட்சியாக இன்றைய தினம் நாம் உம் உடலைப் பாதுகாப்போம். நிச்சயமாக மக்களில் பெரும்பாலானோர் நம் அத்தாட்சிகளைப் பற்றி அலட்சியமாக இருக்கின்றனர்” அல் குர்ஆன் 10: 90,91,92 (S.M.அப்துல்லாஹ்)

இறுதி நாளை நம்புவது எப்படி?

1/4


2/4


3/4


4/4Home         Sri Lanka Think Tank-UK (Main Link)           

Tuesday, 21 December 2010

Middle East Cleric Yusuf al-Qaradawi's silly thoughts & Qatar FIFA 2022 Vision

The FIFA announcement that Qatar is awarded hosting the 2022 World Cup represents the first time a Muslim country defeats the United States, the Doha-based Egyptian Middle East Cleric Yusuf al-Qaradawi (...?) said in his last Friday sermon. Read more

Wednesday, 15 December 2010

Islaamum Indraiya Muslimkalum 1-2

1/2


2/2


Read more>>> on P. Jainulabdeen (Plus*) of TNTJ

(Plus*; the holy quran says;....the man was created weak...4:28)

Home            Sri Lanka Think Tank-UK (Main Link)

Sunday, 5 December 2010

வாழ்க்கைமுறை இயல்பும் மாற்றமும்

ஒவ்வொரு குடும்பமும் தனது உறுப்பினரை பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடைகாணும் முயற்சியில் ஈடுபடுத்துவது வாழ்க்கைமுறையை நெறிப் படுத் துவதற்கு இலகுவாக அமையும். 

நான் யார்எனக்கு வழி காட்டுபவன் யார்பிரபஞ் சம்-அதிலுள்ளவை பற் றிய எனது பணி யாதுஎனது வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு அமைய வேண் டும்?
முதல் மூன்று வினாக்களும் கோட்பாடு சார்ந்தவை. அவற்றுக்கு அல்குர்ஆன்ஸுன்னா வுக்கூடாக ஏற்கனவே விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள் ளன. நான்கா வது வினா நடைமுறை சார்ந்தது. அதற்கான விடை அல்குர்ஆன் ஸுன்னா வில் கிடைப்பதோடு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டுமென சிந்தித்து வழிகாண வேண்டிய அம்சங்களையும் கொண்டிருக்கின்றது. வரலாற்றில் இப்பணியை இஜ்திஹாத் செய்துள்ளது. எமது பகுத்தறிவுக்கான சந்தர்ப்பமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நான் ஒரு முஸ்லிம்அல்லாஹ்வை எனது இலாஹ் ஆக ஏற்றிருக்கிறேன். ஆதலால்ஏனைய மனிதர்கள் போல நான் வாழ முடியாது. நான் தனித்துவ மானவன். அதேநேரத்தில் தனித்தவனுமல்ல. சர்வதேச முஸ்லிம் உம்மத்தின் ஓர் உறுப்பினன். நான் விடக்கூடிய தவறுகள் என்னை மாத்திரம் பாதிப் பதில்லைமுழு முஸ் லிம் சமுதாயத்தையும் பாதிக்கச் செய்யும்.
அல்குர்ஆனும் ஸுன்னா வுமே எமக்கு வழிகாட்டுகின்றன. அல்லாஹ்வின் தூதரான நபி (ஸல்) அவர்கள் மனித சமுதாயத்தில் வாழ்ந்துஅல்லாஹ் வின் வழிகாட்டலுக் கேற்பமனித சமூகத்துக்கான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள். தனிநபராக நின்றுதனிநபருக்கான வழிகாட்டு தலையும்குடும்பத்தவராக அமர்ந்து குடும்ப வாழ்வுக்கான வழிமுறையை யும் காண்பித்திருக்கிறார்கள். ஸஹாபாக்கள் என்ற முன்னோடிச் சமூகத்தை உரு வாக்கி சமூகத்துக்கான வழிகாட் டுதலையும் வழங்கியுள்ளார்கள்.
நபி (ஸல்) அவர்களது வாழ்க்கை முறை போன்றே அந்த ஸஹாபாக்களின் வாழ்க்கை முறையும் பதினைந்து நூற்றாண்டுகளாக பாதுகாக்கப் பட்டு வருகின்றது. ஏழையாக இருந்தாலும்செல்வந்தனாக இருந்தாலும்படித்தவனாக இருந்தாலும்பாமரனாக இருந் தாலும்சமூகத்தின் மேல் மட்டத் திலிருந்தாலும்கீழ் மட்டத்திலிருந்தாலும் அந்த ஸஹாபாக்கள் அத்தகைய வர்களுக்கு முன்னோடியாகவே காணப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இரவில் துறவிகளாகவும்பகலில் குதிரை வீரர்களாகவும் தென்பட்டார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வுடனான உறவை துண்டிக்கவுமில்லை. பொது மக்களுடனான தொடர்பை அறுத்துக் கொள்ளவுமில்லை.
பிரபஞ்சத்தைப் பொறுத்த வரைஅது அல்லாஹ்வினால் படைக்கப்பட்டது. அவன்ரப்புல் ஆலமீன்-பிரபஞ்ச ரட்சகனாக உள்ளான். மனிதனின் தேவைக் காகவே அனைத்தும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவையும் ஆற்றலையும் அல்லாஹ் மனிதனுக்கு வழங்கி யுள்ளான். அல்லாஹ்வின் பிரதிநிதியாக நின்று பிரபஞ்சப் பொருள்களைப் பரிபாலிப்பதுவளப்படுத்துவதுபாதுகாப்பதுபயன்படுத்துவது போன்றன அவனது பொறுப் பாக அமைந் துள்ளன. அதற்கான வழிகாட்டல்களும் வழங்கப் பட்டுள்ளன. மனிதர்கள் போன்றே விலங்குகள்பறவை கள்தாவரங்கள்ஏனைய உயிரி கள்பௌதீக பொருள்கள் ஆகிய அனைத்தும் அல்லாஹ் வின் படைப்புக்கள் என்பதால் அவற்றோடு நிச்சயமாக - அதன தன் உரிமைகளை வழங்கி நடப்பதற்கு மனிதன் கடமைப் பட்டுள்ளான். பௌதீகபண் பாட்டுச் சூழலைப் பாதுகாப் பது அவனது கடமையாகும்.
எமது வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதற்கு அல்குர்ஆன் தருகின்ற மிகச் சுருக்கமான விளக்கம்அல் லாஹ்வையும் இறுதி நாளையும் நம்பக்கூடிய மக்களுக்கு அல் லாஹ்வின் தூதரிடத்தில் அழ கிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது என்பதாகும். ஆகவேஸீறா வைத் தெளிவாகப் படித்து நபி (ஸல்) அவர்களின் முன்மாதிரி களை விளங்கி அவற்றை வாழ்வில் கடைப் பிடிப்பது தான் எமது வாழ்க்கை முறை யாகும். காலத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றவிதமாக வாழ்க்கை முறையை - அடிப்படை நோக்கத்துக்கு (ஷரீஆ வுக்கு) முரணில்லாத முறை யில்-மாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதை அவர் களது வாழ்வும் ஸஹாபாக்களின் வாழ்க்கை முறையும் எடுத்துக் காட்டுகின் றன.
இல்லற வாழ்வில் அடியெடுத்து வைப்பவர்கள் இவற்றை எந்தளவு அறிந்தும் விளங்கியும் வைத்துள்ளார்களோ,அதற்கேற்ப அவர்களின் வாழ்க்கை முறை யும் சீராக அமையும். எப்படியும் வாழ லாம் என்ற நிலையிலிருந்து இப்படித் தான் வாழ வேண்டு மென்ற உறுதிப்பாட்டிற்கு அவர்கள் வந்துவிட வேண்டும். இதனை எவ்வாறு வழங்கலாம் என்பது குறித்துக் கருத்துப் பரிமாற வேண்டிய தேவை உள்ளது.
இஸ்லாத்தில் பர்ளு ஐன்பர்ளு கிபாயா என்ற இரு வகையான கடமைகள் உண்டு. ஒரு தனிமனிதன் - மாணவனா கவோமாணவியாகவோ இருந்து - கற்கக் கூடிய கால கட்டத்தில் இல்லற வாழ்வு பற்றிக் கற்றுக் கொள்வது பர்ளு கிபாயாவாகும். இல்லற வாழ் வில் நுழையும்போதும்நுழைந்த பின் னரும் கற்றுக் கொள்வது பர்ளு ஐனாகும். இக்கற்றல் முறை இஸ்லாம் அங்கீகரித்த எந்த வகையிலும் அமையலாம். இஸ்லாம்கற்பதற்கென ஒரு கால கட்டத்தை வரையறுக்கவில்லை. வாழ்க்கை நீடித்த கல்வியை உல குக்கு அறிமுகப் படுத்திய இஸ்லாம் மரணிக்கும் வரை கற்க வேண்டுமென வலி யுறுத்துகிறது. ஆதலால்மண முடித்த பின்னர் கற்பது வெட்கப்படக் கூடியதல்ல;மெச்சத்தக்கது.
ஆதலால்இம்மைமறுமை விமோசனத்துக்காக குடும்ப வாழ்வு பற்றிக் கற்றுக் கொள் வதை கௌரவமாகக் கருதுதல் வேண்டும். (MHM Nalir (Plus*)-Weligama)


Home                Sri Lanka Think Tank-UK (Main Link)          

முஸ்லிம்களின் முதலாவது சக்தி

அஷ்ஷெய்க் ராஷித் கன்னூஸி டியூனீசியாவைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர். 1941 ஆம் ஆண்டு டீயூனீசியாவின் தெற்கில் அமைந்துள்ள ஹாமா எனும் கிராமத்தில் இவர் பிறந்தார். ஆரம்பக் கல்வியை தனது கிராமத்திலே பூர்த்தி செய்த இவர் உயர்கல்விக்காக காபஸ் நகருக்கு சென்றார். பின்னர் டியூனீ ஸியாவின் தலைநகரில் கல்வியைத் தொடர்ந்தார். அதன் பிறகு எகிப்துபிரான்ஸ்சிரியா போன்ற நாடுகளில் தனது உயர்கல்வியைத் தொடர்ந்தார். சிரியாவின் பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவத்துறையில் தனது பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டார்.
1960 களின் பிற்பகுதியில் டியூனீசியாவிற்குத் திரும்பிய அஷ்ஷெய்க் ராஷித் அல் கன்னூஸி அங்கு நஹ்லா எனும் இஸ்லாமிய இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது அரசியல்தஃவா செயற்பாடுகளுக்காக 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் பல தடவைகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டார்.
தற்போது லண்டனில் வசித்துவரும் ஷெய்க் ராஸித் அல் கன்னூஸி இஸ்லாமிய அரசியல் சிந்தனை குறித்து ஆழ்ந்த பரீட்சயமுடையவர். அது தொடர்பாக பல நூற்களையும் பல விரிவுரைகளையும் நிகழ்த்தியவர். இக்கட்டுரைத் தொடர் அவர் ஆற்றிய உரைகளின் தொகுப்பாக அமைகின்றது.
எமது முஸ்லிம் சகோதரர்க ளுக்காக மறைவாக இருந்து கேட்கப்படும் துஆக்கள் அங்கீக ரிக்கப்படும். இந்த வழிமுறையை அல்குர்ஆன் எமக்குக் கற்றுத் தருகின்றது. உம்மி மக்தூம் (றழி) யின் சம்பவத்தை நினைத்துப் பாருங்கள்நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரைப்பார்த்து முகம் கடுகடுத் தார். அது பிழை என்பதை அல் லாஹ் சுட்டிக் காட்டினான். "ஒரு குருடர் வந்ததற்காக முகம் கடு கடுத்தார்புறக்கணித்தார்" என்று அல்லாஹ் நபி (ஸல்) அவர் களைக் கண்டித்தான்.
இதன் மூலம் அவர்களுக்கு மட்டுமல்லபின்னால் வருகின்ற முழு முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் அல்லாஹ் ஒரு பாடத்தைக் கற் றுக் கொடுத்தான். நபி (ஸல்) அவர்கள் குறைஷிகளின் முக்கிய தலைவர்களோடு பேசிக் கொண் டிருந்தார். அவர்கள் இஸ்லாத் தில் இணைந்துக்கொண்டால் அது பெரும் பலமாக மாற முடி யும் என்று கருதினார். இது உண் மையில் மிக முக்கியமானதுஅனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று.
ஆனாலும் அவ்வாறு முக்கி யஸ்தர்களுடன் பேசுவதன் கார ணமாகஅவர் களை இஸ்லாத் தின்பால் அழைக்கின்ற தஃவா பணியில் இருக்கின்ற போதும் கூட அவர்களை விட தாழ்ந்த முஸ்லிம்களை அல்லது பௌதீக ரீதியாக தாழ்ந்த முஸ்லிம்களைப் புறக்கணிப்பதுஅவர்களுக்கு படித்துக் கொடுப்பதை விட்டு பராமுகமாக இருப்பது கூடாது என்பதை அல்லாஹ்தஆலா அந்த சம்பவத்தின் மூலமாக எம் மனைவருக்கும் கற்பிக்கின்றான்.
இந்த உண்மையின் காரண மாகத்தான் நான் உங்களிடம் பிரார்திக்குமாறு கேட்கிறேன் உங்களில் இருக்க கூடிய பலரின் பிரார்த்தனையை அல்லாஹுத் தஆலா ஏற்றுக்கொள்வான். உங்களில் இருக்க கூடிய பலரின் செயல்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகாரம் பெற்றதாக இருக்க முடியும். உங்களில் இருக்க கூடிய பலரினால் இன்னும் பலருக்கு உதவிகள் கிடைக்க முடியும்இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு வெற்றிகள் கிடைக்க முடியும். இந்த வகையில்தான் உங்களிடத்தில் மிகப் பெரிய நன்மை இருப்ப தாக நான் கூறுகிறேன்.
எனவேதான்நீங்கள் என்னை விட உயர்ந்தவர்களாக இருக்கின் றீர்கள் என்று நான் சந்தேகம் இல்லாமல் கருதுகிறேன். உங்க ளில் ஒருவரின் பிரார்த்தனை எனக்கு மிகப் பிரயோசனமாக அமையும். இந்த ஈமானிய கண்ணோட்டத் தில்தான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே கூறினேன். நான் உங்களை சந்திப்பது நீங்கள் என்னை சந்திப் பதைவிட எனக்கு மிகச் சந்தோசமாக இருக்கிறது.
இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு அதன் பலத்தைக் காட்டக் கூடிய சில அம்சங்கள் இருக்கின்றன. ஏனைய வேறு எந்த சமூகத்திற்கும் இல்லாத பலம் இந்த சமூகத்திற்கு காணப்படுகின்றது. இந்த கருத்தை நிராகரிப்பாளர்கள்முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதில்லை. எனவேதான் நிராக ரிப்பாளார்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்தை எதிர்கொள்வதற்காகஅவர்களைத் தோற்கடிப்பதற் காக எல்லா வகையான பௌதீக வளங்களையும் திரட்டுகிறார் கள்அவ் வகையான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதன் மூலம் முஸ்லிம் சமூகத்தை வீழ்த்துவதற்கு உழைக்கிறார்கள்.
ஆனால் இஸ்லாமிய சமூகத்தை வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றஇந்த சமூகத் தின் பலத்தை பற்றி அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதில்லை. நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தைச் சொல்கிறேன். இந்தோனேசியாவை கிறிஸ்தவ நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக 50 வருட திட்டம் ஒன்றை நிராகரிப் பாளர்கள்மேற்கத்தேய உலகம் திட்டமிட்டது. 20ம் நூற் றாண்டின் நடுப்பகுதியில் அத்திட் டத்தை தீட்டியது. அதனை நடை முறைப்படுத்துவதற்காக மிகப் பெருந்தொகையான செல்வங் களை அவர்கள் திரட்டினார்கள். அதற்கென்று பலவகையான வசதி களையும் அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள்.
அப்போது இந்தோனேசியா காலனித்துவ நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்தது. இப்போதும் கூட கால னித்துவத்திற்கு உட்பட்ட நாடா கத்தான் அது இருக் கிறது. உண்மையில் இஸ்லாமிய உலகம் விடுதலை பெற்றுவிட்டது என்று சொல்பவர்கள் பொய்யையே சொல்கிறார்கள். இஸ்லாமிய உலகம் இன்று வரையில் காலனித்துவத் திற்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக் கிறது. ஆனால் ஒரு வித்தியாசமான அமைப்பு. இந்த 20 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு பொருந்தக் கூடிய பொருத்தமான காலனித்து வமாக இஸ்லாமிய உலகம் இன் றும் காணப்படுகிறது.
உண்மையில் இந்தவகையில் தான் இந்தோனேசியாவை ஒரு கிறிஸ்தவ நாடாக மாற்ற வேண்டும் அல்லது ஐம்பது வீதமாவது அங்குள்ள மக்களை கிறிஸ்தவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ப தற்காக பெருந்தொகையான செல்வங்களை செலவழித்தார் கள்கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களை அந்த நாடு முழுக்கப் பரப்பிவிட் டார்கள்பல வைத்தியர்கள்அறிஞர்களையும் அங்கு குவித்தார்கள். அந்த கிறிஸ்தவ பிரச்சார கர்கள் இந்தோனேசியாவின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவி னார்கள். இந்தோனேசியாவின் காடுகளிலெல்லாம் கூட அவர் கள் சுற்றித் திரிந்தார்கள். 50 வரு டங்கள் கழிந்தது.
 ஆனால்அந்த நாட்டில் ஒரு சிறு தொகையினரைக் கூட மாற்ற முடியாமல் போனது. விரல் விட்டு எண்ணக் கூடியவர்களைத் தான் அப்போது அவர்க ளால் மாற்ற முடிந்தது. அனைத்து வகையான வசதிகள் இருந்தும் கூட வெற்றியை அடைவதற்கு அனைத்து வகையான திட்ட மிடல்கள் இருந்தும் கூட ஏன் இதில் அவர்கள் தோற்றார்கள்?இதனை அவர்கள் சிந்தித்தார் கள். எனினும்முஸ்லிம் சமூகத் தில் காணக்கூடிய வெற்றிக்கான காரணத்தை அவர்களால் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. இறுதியாக அவர்கள் இந்தோனே சியா வின் ஒரு துண்டையாவது பௌதீக ரீதியாகவாவது எங்களு டையதாக் கிக் கொள்வோம் என்றுதான் இந்தோனேசியாவின் ஒரு பகுதியைப் பறித்து ஒரு கிறிஸ்தவ நாடாக உருவாக்குவதற்கு அவர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார் கள்.
இப்படியாக பௌதீக ரீதியான இலக்கில் ஒரு சிறு பகுதியையே அடைய முடிந்ததே தவிர அவர்களின் திட்டமிடல் முழுத் தோல்வியிலேயே முடிந் தது. முஸ்லிம் சமூகத்தில் காணப்படு கின்ற அந்த முதலாவது பலம் தான் ஈமானியப் பலமாகும். அல்லாஹ்வோடு முஸ்லிம்கள் கொண்டிருக்கின்ற நெருக்கமான பலம் தான் அந்த பலமாக அமை கின்றது. இதன் காரணமாகத் தான் எல்லாவிதமான பௌதீக வளங்களும் அதற்கு முன்னால் தோற்றுப் போய்விடுகிறது என்பதை நாங்கள் காண்கிறோம். இது முஸ்லிம் சமூகத்தின் முதலாவது பலம்.
முஸ்லிம் சமூகத்தின் இரண்டாவது பலம் அவர்களிலே காணப்படுகின்ற வறுமைஎளிமையான வாழ்க்கை. இதுதான் இஸ்லாமிய சமூகத்தின் இரண் டாவது பலம் என்பதை நாம் காண்கின்றோம். வறுமைகஷ்டமும்துன்பமும் நிறைந்ததுதான். ஆனாலும் இது இந்த சமூகத்தில் காணப்படுகின்ற மிகப் பெரிய பலம் என்று நான் கருதுகின்றேன். இதனை இறைதுதர் (ஸல்) அவர்கள் சொன்னார்கள் "வறுமையைப் பற்றி உங்கள் மீது நான் பயப்பட வில்லைஉலகம் உங்களுக்கு மிக விரிவாக தரப்பட்டு அந்த உலகத்தையே பெறு வதிலேயே நீங்கள் போட்டி போட்டு அழிந்து விடுவீர்களோ என்பதில் தான் நான் பயப்படுகிறேன்"
நபி (ஸல்) அவர்களின் இந்த கருத்திலிருந்து நான் சொல்கி றேன் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மிகப் பெரிய பலம் வறுமையும் எளிமை யான வாழ்க்கையுமா கும். ஆனால்இந்த பலத்தை எவ்வாறு எமது வெற்றிக்கு சாதகமாகப் பயன் படுத்திக் கொள்வது என்பதுதான் பிரச்சினையாக அமைகிறது.  ஈமானுடன் தொடர்புபட்ட சில அடிப்படைப் பிரச்சினைகளை உங்களுக்கு கூறியதன் பிறகுநாம் தலைப்புக்குச் செல்வோம்.
"வறுமை பற்றி நான் உங்களுக்கு பயப்படவில்லை..." என்ற இறை தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சொன்ன கருத்தை ஒரு குறிக் கோளாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்து வந்த நன் மாராயமாக நீங்கள் கொள்ள வேண் டும்.
உண்மையில் ஏன் அவர்கள் சொன்னார்கள்உண்மையில் இஸ்லாமிய சமூகத்தில்இயக் கங்களில் கடுமையாக உழைக் கின்ற அங்கத்தவர்கள் கூட இதற் குத்தான் பயப்படுகிறார்கள். தேவை பற்றித்தான் சிந்திக்கிறார் கள். எனக்கு இவ்வாறான தேவை இருக்கிறதுஅதனை எப்படி நிறைவேற்றிக் கொள்வேன் என் பது பற்றித்தான் யோசிக்கிறார் கள். இஸ்லாமிய அமைப்பும் கூட இவ்வாறுதான் சிந்திக்கிறதுஎங்களுக்கு ஒரு மத்திய நிலையம் தேவைநிறைய பள்ளிகள் தேவைநிறைய வாகனங்கள் தேவை இப்படி தேவை என்ற பட்டியல் எங்களிடத்தில் நீண்டு கொண்டே செல்கின்றது. இவைகள் எல் லாம் இருக்கும் என்றால் நாங்கள் இவ்வாறு எல்லாம் செய்வோம் என்று சிந்திக்கின்றோம்.
அல்லாஹ் எங்களைப் பற்றி மிகவும் அறிந்தவன் எங்களுக்கு இத்தகைய செல்வங்கள் திறந்து கொடுக்கப்பட்டால் என்ன நடக் கும் என்பதை அவன் நன்கறிந் தவன். எனவேதான்நபி (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு வறுமை வருவதைப் பற்றி நான் பயப்படவில்லை என்றார்கள். சில வேளை களில் அறிஞர்களும் கூட இந்த வறுமையைப் பற்றி கவலைப் படுகிறார்கள். இதனை எப்படி நீக்குவது என்று அதிகமாக சிந் திக்கிறார்கள். ஆனால்நான் நினைக்கிறேன் அல்லாஹ் அவ னுடைய ஏற்பாட்டின் படி இஸ் லாமிய சமூகத்தின் மீது இந்த வறுமையை ஏற்படுத்தி இருக்கி றான்.
இதன் பொருள் வறுமைக்கு நாம் பணிந்துவிடுவதல்ல. எங்க ளுடைய பொரு ளாதார வாழ்க்கையை ஒழுங்கு படுத்திக் கொள் ளக் கூடாது என்றும் நான் சொல்ல வில்லை. கண்டிப்பாக எங்களு டைய பொருளாதார வாழ்க் கையை நாம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனை சீர்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் பொருளா தார நிலை குறித்து நாம் கவலைப் படக் கூடாது. அதன் கலக்கம் எங்களுடைய உள்ளத்தில் தோன்றி விடக் கூடாது என்பதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின் றேன். (Meelparvai Plus*)
Home                Sri Lanka Think Tank-UK (Main Link)    

Sunday, 14 November 2010

Calling on Shaykhs or Sufi Naqshbandi Nazim Al-Haqqani

1/1
This Is a Dr.in Islam a very good Shaykh Dr.Philips he has been studying And teaching Islam for over 30years
To call upon other than Allah for a need, such as rain, etc, while believing that the one being addressed will answer the call is Shirk by agreement. For example: O Prophet! Send us rain!

This is the most important of all issues that the Muslims must be very clear about, for this is the very foundation of our religion.

The danger of this issue must also be made clear, that if one is ignorant in this issue, and calls upon other than Allah, then he has absolutely nothing to do with Islam.

Monday, 18 October 2010

The Preservation of Sunnah
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Verily, it is We who have sent down the Dhikr, (i.e. the Qu'ran) and surely, We will guard it (from corruption)." (Al-Hijr 15:9)

In this verse, Allah سبحانه وتعالى has assured the preservation of the Qur'an. This implies that the Qur'an will remain unchanged and that it shall always be transferred from one generation to the other in its real and original form, undistorted by any foreign element. The question before us is whether protection is restricted to the words of the Qur'an or does it extend to its meanings. If the Prophetic explanation is necessary to understand the Qur'an correctly, then the preservation of the Qur'anic words alone cannot serve the purpose unless the Prophetic explanations are also preserved.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"And We have also sent down unto you the Reminder and the Advice (the Qur'an) that you may explain clearly to the people what has been sent down for them" (An-Nahl 16:44)

The word ‘Dhikr' has been used here to mean the Qur'an and it has been made clear that the people can only benefit from its guidance when they are led by the explanations of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

Again the words "to the people" in the ayah indicate that the Prophet's explanation is always needed by everyone. If everyone in every age is in need of the Prophetic explanation, without which they CANNOT fully comprehend the Qur'an, how would it be useful for them to preserve the Qur'anic text and leave its Prophetic explanation at the mercy of distorters, extending to it no type of protection whatsoever.

Therefore, once the necessity of the Prophetic explanations of the Qur'an is accepted, it will be self contradictory to claim that these explanations are unavailable today. It will amount to negating the protection, because it is in no way a wise policy to establish the necessity of the Sunnah on the one hand, and to make its discovery (preservation) impossible on the other. Such a deficiency cannot be attributed to Allah, the All-Mighty, the All-Wise.

What follows is a brief account of the measures taken by the Ummah to preserve the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

Different Ways of Preserving the Ahadith

As we shall see, the Sahabah (raa) of the Prophet صلى الله عليه وسلم committed a large number of Ahadith to writing. Yet, the ink and paper was not the sole means of their preservation. There were many other ways.

1. Memorization

The Sahabah (raa) of the Prophet صلى الله عليه وسلم use to learn Ahadith by heart. The Prophet صلى الله عليه وسلم said: "May Allah bestow vigour to a person who hears my saying and learns it by heart, then conveys it to others exactly as he hears it?." (Tirmidhi)

The Sahabah (raa) were eager to follow this Hadith and used to devote a considerable amount of time for committing Ahadith to their memories. A large number of them left their homes and began to live in the Mosque of the Prophet صلى الله عليه وسلم so that they may hear the Ahadith directly from the mouth of the Prophet صلى الله عليه وسلم.They spent all their time exclusively in securing the Ahadith in their hearts. The Arabs had such strong memories that they would easily memorize hundreds of verses of their poetry. Nearly all of them knew by heart detailed pedigrees of not only themselves, but also their horses and camels. Even their children had enough knowledge of the pedigrees of different tribes. Hammad is a famous narrator of Arab poetry. It is reported that he knew by heart one hundred long poems for each letter from their alphabet, meaning that he knew three thousand and thirty eight long poems (Al-A'lam by Zrikli 2:131)

The Arabs were so proud of their power of memorization that they placed more confidence in it than in writing. Some poets deemed it a blemish to preserve their poetry in writing. They believed that writings on paper can be tampered with, while the memory cannot be distorted by anyone. If any poets have written some of their poems, they did not like to disclose this fact, because it would be indicative of a defect in their memory (Al-Aghani V.61 P611)

The Sahabah (raa) utilized this memory for preserving Ahadith which they deemed to be the only source of guidance along with the Qur'an. It is obvious that their enthusiasm towards the preservation of Ahadith far exceeded their zeal for preserving their poetry and literature. They used their memory in respect of Ahadith with more vigor and more precaution.

Abu Hurairah (ra), the famous companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم who has reported 5374 Ahadith, says, "I have divided my night into three parts. In one third of the night I perform Salah, in one third I sleep and in one third I memorize the Ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم." (Sunan Darimi)

At one time, Marwan, the governor of Madinah, tried to test his memory. He invited him to his house where he asked him to narrate some Ahadith. Marwan simultaneously ordered his scribe Abu Zu-aizi-ah to sit behind a curtain and write the Ahadith reported by Abu Hurairah (ra).The scribe recorded the Ahadith. After a year he invited Abu Hurairah (ra) again and requested him to repeat what he narrated last year, and likewise ordered Abu Zu'aizi'ah to sit behind a curtain and compare the present words of Abu Hurairah with the Ahadith he had already written previously. Abu Hurairah (ra) began to repeat the Ahadith while Abu Zu'aizi'ah compared them. He found that Abu Hurairah did not leave a single word, nor did he change any word from his earlier narration's. (AE Bidayaah wa Nahayah and Wa Seer Alam al NibIaa' Lil Zahabi)

In addition, the scholars of Hadith developed the science of Asma ‘ur-Rijal by which they have deduced reliable means to test the memory power of each narrator of Ahadith. They never accepted any Hadith as reliable unless all of its narrators were proved to have high memory standards.

Thus, "memory-power" in the Science of Hadith is not a vague term of general nature. It is a technical term having specified criteria to test the veracity of narrators. A great number of scholars of the sciences of "Asma ‘ur-Rijal" and "Jarh and Ta'dil" have devoted their lives to examine the reporters of Hadith on that criteria. Their task was to judge the memory power of each narrator and to record objective opinions about them.

2. Discussions
The second source of preservation of Ahadith was by mutual discussions held by the Sahabah (raa). Whenever they came to know of a new Sunnah, they used to narrate it to others. Thus, all the Sahabah (raa) would tell each other what they had learnt from the Prophet صلى الله عليه وسلم. This was to comply with the specific directions given by the Prophet صلى الله عليه وسلم in this respect. Here are some Ahadith to this effect:

"Those present should convey (my Sunnah) to those absent." (Bukhari)

"Convey to others on my behalf, even though it be a single verse." (Bukhari)

"May Allah grant vigour to a person who listens to my saying and learns it by heart until he conveys it to others." (Tirmidhi)

"You hear (my sayings) and others will hear from you, then others will hear from them." (Abu Da'wud)

The Prophet صلى الله عليه وسلم motivated the Sahabah (raa) to study the Ahadith in their meetings. The word used for this study is Tadarus which means "to teach each other." One person would narrate a particular Hadith to the other, and in turn, he would repeat it to the first, and so on. The purpose was to learn it correctly. Each one would listen to the other's version and correct his mistake, if any. The result of this Tadarus (discussion) was to remember the Ahadith as firmly as possible. The Prophet صلى الله عليه وسلم has held this process of Tadarus to be more meritorious with Allah سبحانه وتعالى than the individual rituals of worship throughout the night.

The Prophet صلى الله عليه وسلم said: "Tadarus (discussion) of knowledge for any period of time in the night, is better than spending the entire night in worship" (Jam'ia Bayan at urn lbn Adul Berr) [the word ‘knowledge' in the era of Prophet صلى الله عليه وسلم was used to connote knowledge related to the Qur'an and the Sunnah.]

Moreover, the Prophet صلى الله عليه وسلم has also warned, that it is a major sin to hide a word of ‘knowledge' whenever it is asked for:

"Whoever is questioned pertaining to such knowledge that he has and thereafter conceals it, will be bridled by a rein of fire." (Tirmidhi)

At another occasion the Prophet صلى الله عليه وسلم explained that the concealment of ‘knowledge' is in itself a major sin, even thought the person having that knowledge is not asked about it. He صلى الله عليه وسلم said: "Whoever conceals knowledge which can be benefited from, will come on the Day of Judgement bridled with a rein of fire." (Jam'ia Bayan Al Ilm Ibn Abdul Berr)

The Hadith makes it clear that the disclosure of knowledge is an inherent obligation on each knowledgeable person, no matter whether he is asked about it or not. The frequent discussions have played an important role in the preservation of the Sunnah. It was by the virtue of these discussions that the Ahadith known only by some individuals were conveyed to others, and the circle of narrators gradually expanded. Since these discussions were carried out at a time when the Prophet صلى الله عليه وسلم was himself present among them, they had the full opportunity to confirm the veracity of what has been conveyed to them in this process, and some of them actually did so.
3. Practice
The third way of preservation of the Sunnah was to bring it into practice.

The knowledge of Sunnah was not merely a theoretical understanding, nor were the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم merely philosophical disposition. They were and are intimately connected to the affairs of this life. The Prophet صلى الله عليه وسلم did not confine himself to giving lessons and sermons, he صلى الله عليه وسلم also trained the Sahabah (raa) practically. Whatever they absorbed from the Prophet صلى الله عليه وسلم, they spared no effort to bring it into actual practice.

Thus, the entire atmosphere was one of following the Sunnah. The Sunnah was not a verbal report only, it was a living practice, a wide spread behavior and a current fashion manifesting itself in all concerns of society, in all the affairs of their daily life.

Therefore, constant practice in accordance with dictates of the Sunnah was another major factor which advanced the process of preserving the Sunnah.

4. Writing
The fourth way of preserving the Ahadith was through the pen. Quite a large number of the Sahabah (raa) committed the Ahadith to paper after hearing them from the Prophet صلى الله عليه وسلم. It is true that in the beginning the Prophet صلى الله عليه وسلم had forbidden some of his Sahabah (raa) from writing anything other than the verses of the Qur'an. However, this prohibition was not because the Ahadith had no authoritative value, but because the Prophet صلى الله عليه وسلم had in the same breath ordered them to orally narrate his Ahadith. The full text of the relevant Hadith is as follows:

"Do not write (what you hear) from me, and whoever has written something (he heard) from me, he should erase it. Narrate to others (what you hear) from me and whoever deliberately attributes a lie to me, he should prepare his seat in the Fire." (Muslim)

The underlined phrase of the Hadith clarifies that the prohibition for writing Hadith was not on account of negating its authority. The actual reason was that in the beginning of the revelation of the Qur'an, the Sahabah (raa) were not fully familiar with the Qur'anic style, nor was the Qur'an compiled in a separate book form. In those days some Sahabah (raa) began to write the Ahadith along with the Qur'anic text. It was therefore feared that it would lead to mixing the Qur'anic text with the Ahadith.

But this was the case in the earlier period of his صلى الله عليه وسلم Prophethood. When the Sahabah (raa) became fully conversant of the style of the Qur'an and writing paper became available, this transitory measure of precaution was eliminated, because the danger of mixing the Qur'an with the Ahadith no longer existed.

At this stage, the Prophet صلى الله عليه وسلم himself directed his companions to write down the Ahadith. Some of his instructions in this respect are quoted below:

1. One Sahabi (ra) from the Ansar complained to the Prophet صلى الله عليه وسلم that he hears from him صلى الله عليه وسلم some Ahadith, but he sometimes forgets them. The Prophet صلى الله عليه وسلم said: "Seek help from your right hand and pointed to a writing." (Tirmidhi)

2. Rafe' ibn Khadij (ra), says, "I said to the Prophet صلى الله عليه وسلم we hear from you many things, should we write them down?" He صلى الله عليه وسلم replied: "You may write. There is no harm." (Tadrib ar-Rarawi)

3. ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-'Aas reported that the Prophet صلى الله عليه وسلم said to him: "Preserve Knowledge." He asked, "and how should it be preserved?" The Prophet صلى الله عليه وسلم replied "Writing it."

In another report he says, "I came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and told him, "I want to narrate your Ahadith. So, I want to take assistance of my handwriting besides my heart. Do you deem it fit for me? The Prophet صلى الله عليه وسلم replied, "If it is my Hadith, you may seek help from your hand besides your heart." (Darimi)

It was for this reason that he used to write Ahadith frequently. He himself says, "I used to write whatever I heard from the Prophet صلى الله عليه وسلم and wanted to learn it by heart. Some people of the Quraysh dissuaded me and said, "Do you write everything you hear from the Prophet صلى الله عليه وسلم, while he is a human being and sometimes he may be in anger as any other human beings may be?" (Abu Da'wud)
They meant that the Prophet صلى الله عليه وسلم might say something in a state of anger which he did not seriously intend. So, one should be selective in writing this Ahadith. ‘Abdullah ibn ‘Amr conveyed their opinion to the Prophet صلى الله عليه وسلم. In reply, the Prophet صلى الله عليه وسلم pointed to his lips and said,
"I swear by the One in Whose hands is the soul of Muhammad, nothing comes out from these two (lips) except truth. So, do write." (Abu Da'wud)

In compliance to this order, ‘Abdullah ibn ‘Amr wrote a large number of Ahadith and compiled them in a book from which he named "Al Sahifah al Sadiqah."

These examples are more than sufficient to prove that the writing of Ahadith was not only permitted but also ordered by the Prophet صلى الله عليه وسلم and that the earlier ban against writing was only for a transitory period to avoid the possible mixing between the verses of the Qur'an and the Ahadith.

After this transitory period, the fear of mixing ended, the bar was lifted and the companions were persuaded to preserve Ahadith in a written form. When we study individual efforts of the companions for compiling Ahadith, we find that thousands of Ahadith were written in the very days of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the four Khalifs. The following is a brief account of some outstanding compilations of Ahadith in that early period. It will, at least, refute the misconception that the Ahadith were not compiled during the first three centuries!

The Transcript of Sadaqah by ‘Abdullah bin ‘Amr bin aI-'Aas

1. The Prophet صلى الله عليه وسلم has dictated detailed documents containing rules of Shari'ah about the levying of Zakah, and specifying the amount and rate of Zakah in respect of different Zakatable assets. This document was named "al-Sahifah al Sadaqah." ‘Abdullah ibn ‘Umar (ra) says:

"The Prophet صلى الله عليه وسلم dictated the Transcript of Sadaqah and it was sent to his governors when he صلى الله عليه وسلم passed away. He صلى الله عليه وسلم had attached it to his sword. When he صلى الله عليه وسلم passed away, Abu Bakr acted according to it till he passed away, then ‘Umar acted according to it till he passed away..." (Tirmidhi)

The text of this transcript is available in several books of Ahadith like the Sunan of Abu Da'wud. Imam Zuhri, the renowned scholar of Hadith used to teach this transcript to his pupils. He used to say:
"This is the text of the transcript dictated by the Prophet صلى الله عليه وسلم about the rules of Sadaqah (Zakah). Its original manuscript is with the children of Sayyidina ‘Umar. Salim, the grandson of ‘Umar had taught it to me. I had learnt it by heart. ‘Umar ibn Abdul-'Aziz had procured a copy of this text from Salim and ‘Abdullah, the grandsons of ‘Umar. I have the same copy with me." (Abu Da'wud)

The Script of ‘Amr b. Hazm
In 10 A.H., when Najran was liberated by the Muslims, the Prophet صلى الله عليه وسلم appointed his Sahabi (ra) ‘Amr ibn Hazm as governor of the province of Yemen. At this time, the Prophet صلى الله عليه وسلم dictated a detailed transcript to Ubayy ibn Ka'b and handed it over to ‘Amr ibn Hazm. This transcript, besides some general advice, contains the rules of Shari'ah about purification, Salah, Zakah, ‘Ushr, Hajj Umrah, Jihad, spoils, taxes, Diyah (blood money), administration, education etc. Sayyidina Amr lbn Hazm performed his functions as governor of Yemen in light of this transcript.

After his death this transcript remained with his grandson, Abu Bakr, Irnam Zuhri learned and copied it from him. He used to teach to his pupils. (Al-Wasaig al Siyasiyyah, Dr. Hamidullah)

The Scripts of Abu Hurairah

It is well-known that Abu Hurairah (ra) has narrated more Ahadith than any other Sahabi (ra) of the Prophet صلى الله عليه وسلم. The number of Ahadith reported by him is said to be 5374. The reason was that he, after embracing Islam, devoted his full life for the sole purpose of bearing and preserving the Ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

There are concrete evidences to support the understanding that he had preserved the Ahadith in written form. One of his pupils, namely, Hasan ibn ‘Amr reports that once:
"Abu Hurairah (ra) took him to his home and showed him "many books" containing the Ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم" (Jam'ia Bayan al lIm and Fath al Bari)

It shows that Abu Hurairah had many scripts of Ahadith with him. It is also established that a number of his pupils had prepared several scripts of his narrations.
The Script of Anas
Anas ibn Malik was one of those Sahabi (ra) of the Prophet صلى الله عليه وسلم who knew writing. His mother had brought him to the Prophet صلى الله عليه وسلم when he was ten years old. He remained with the Prophet صلى الله عليه وسلم for ten years during which he heard a large number of Ahadith and wrote them down. Sa'eed ibn Hilal, one of his pupils says:

When we insisted upon Anas, he would bring to us some notebooks and say, "These are what I have heard and written from the Prophet صلى الله عليه وسلم after which I have presented them to the Prophet صلى الله عليه وسلم for confirmation." (Mustadrak aI Hakim)

It shows that Anas (ra) had not only written a large number of Ahadith in several note books, but had also showed them to the Prophet صلى الله عليه وسلم who had confirmed them.

The Script of ‘Ali

It is well known that ‘Ali (ra) had a script of Ahadith with him. He says:

"I have not written anything from the Prophet صلى الله عليه وسلم except the Qur'an and what is contained in this script." (Bukhani)

Imam Bukhari has mentioned this script in six different places of his Sahih. A combined study of all those places reveals that this script was substantially large and it consisted of Ahadith about Qisas (retaliation), Diyah (blood money), Fidyah (ransom), rights of Ahlul Dhimma (non- Muslim citizens) of the Islamic State, some specific kinds of inheritance, Zakah rules pertaining to camels of different ages, and some rules about the sanctity of the city of Medinah.

The Script was written by ‘Ali (ra) in the days of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Then, during the early days of the Khilafah, he felt that the Ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم should be spread among the people to widen the range of Islamic knowledge.

It is reported by the famous historian Ibn Sa'd that he stood in the mosque and delivered a lecture. Then he asked the people, "Who will purchase ‘knowledge' for one Dirham only?"

He meant that whoever wanted to learn Ahadith, should buy writing paper for one Dirham and come to him, for dictation of the Ahadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

Scripts of Ibn ‘Abbas
‘Abdullah ibn Abbas (ra) was the cousin of the Prophet صلى الله عليه وسلم. When the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, he was very young. In order to preserve Ahadith, he began to compile what he himself heard from the Prophet صلى الله عليه وسلم as well as those narrated by other Sahabah (raa). Whenever he came to know of any Sahabi (ra) having some Ahadith, he would travel to him to hear them. All such Ahadith were compiled by him in several scripts. These scripts numbered so many that they could be loaded on a camel. These scripts remained with his pupil, Kuraib. Musa ibn ‘Uqbah, the famous historian says:

"Kuraib left with us a camel load of Ibn Abbas' books. When ‘All ibn ‘Abdullah ibn Abbas would need a book from them, he wrote to Kuraib, "Send for me such and such books:' He would then transcribe the book and send to him one of the two copies." (Takat ibn Sa'ad)

The pupils of Ibn Abbas (ra) would copy these scripts and read them to him to confirm the correctness of the copies. (Tirmidhi)
Sometimes Ibn Abbas (ra) would narrate the Ahadith to his pupils while they would record them. (Darimi)

Therefore, this is a proof for those Muslims with a defeated mentality and for those outside the pale of Islam who attack the Islamic Aqeedah claiming that the Ahadith are not authentic or reliable.
This brief article proves without doubt that the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم was indeed given scrupulous attention during the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

In conclusion, the Protection of Allah سبحانه وتعالى extends over the Qur'an and the Sunnah. (By. Mohammed Ibrahim of Islamic Revival)


Home            Sri Lanka Think Tank-UK (Main Link)